Wat wil je weten over Covid-19?

Wat is Covid-19?

Covid-19 is de naam van de ziekte die door een nieuw coronavirus  (SARS-CoV-2) wordt veroorzaakt. De eerste meldingen hierover kwamen eind 2019 uit China. Chinese artsen waarschuwden dat het virus extreem besmettelijk was. Dat bleek te kloppen. In enkele maanden tijd verspreidde het virus zich over de hele wereld. En ondanks alle waarschuwingen, bleek geen enkel land voorbereid op de impact die deze Covid-19 heeft op zoveel aspecten van ons leven. Miljoenen mensen zijn ziek, geworden en zeer velen overleden eraan. Het hele sociale leven is erdoor veranderd, en de wereldeconomie kraakt in haar voegen.

Er zijn al eerder uitbraken geweest met coronavirussen. In 2003 hadden we te maken met SARS, en in 2012 met MERS. Beiden veroorzaakten ernstige ziektebeelden waar veel mensen aan overleden. Andere cironavirussen geven bijvoorbeeld alleen een lichte verkoudheid.

Hoe raak je besmet met Covid-19?

De verspreiding van het corona-virus gaat via druppeltjes, die vrijkomen bij hoesten en niezen, maar ook door zingen en praten bijvoorbeeld. De virusdeeltjes die zich daarin bevinden kunnen door inademen in de slijmvliezen van andere mensen terecht komen. Ook kunnen ze via de handen in de ogen, mond of neus belanden.

De druppeltjes komen natuurlijk ook op oppervlakten terecht. Hoe lang het virus daar kan overleven weten we niet precies. Dat is ook sterk afhankelijk van het soort oppervlakte waar het terecht komt.

Om de kans op besmetting via je handen en oppervlakten zo klein mogelijk te houden, is het verstandig om regelmatig je handen met zeep te wassen. Ook is het belangrijk je gezicht zo min mogelijk aan te raken.

Wat zijn de klachten bij Covid-19?

Voor verreweg de meeste mensen verloopt de ziekte gelukkig vrij mild. De ziekteverschijnselen lijken op griep, met verkoudheid, hoesten, keelpijn, hoofdpijn, koorts en longklachten. Ook veel mensen ervaren het verlies van reuk en smaak. Maar veel vaker dan bij de ons bekende griep, lijkt er sprake te zijn van (ernstige) complicaties. Mensen belanden op de IC met ademhalingsproblemen, en bloedstolsels in het lichaam.

Vooral mensen die lang op de IC hebben gelegen, houden lang last van restverschijnselen, en hebben soms schade aan hun organen, door de bloedstolsels die er gevormd werden. Inmiddels is er een speciale naam voor de restverschijnselen  aan de longen, bij mensen die lang aan de beademing hebben gelegen: CALD (Covid-19 Associated Long Disease)

Omdat veel patiënten zeer langdurig opgenomen zijn geweest, is er vaak sprake van een enorm conditieverlies, waarvoor mensen geruime tijd moeten revalideren.

Ook psychisch heeft een dergelijke lange opname, waarbij nauwelijks bezoek toegelaten werd, natuurlijk een grote impact.

Hoe kom ik erachter of ik Covid-19 gehad heb?

De eerste maanden werd er weinig getest op Covid-19. Er leek sprake te zijn van een tekort aan testcapaciteit.

Inmiddels is dat probleem opgelost, en vanaf 1 juni 2020 kan iedereen met klachten die bij ‘corona’ passen, zich gratis laten testen bij de GGD. Dit gaat door middel van een PCR test. Meestal wordt hierbij een swab genomen uit de neus en de keel. Er wordt gekeken of er genetisch materiaal van het virus aanwezig is. Als dat het geval is ben je besmet, en moet je in quarantaine. Zo proberen we de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken.

Als jij ziek geweest bent, en je wilt weten of je corona gehad hebt kun je een antistoffentest laten doen. Dit kan niet bij de GGD. Wel kun je bij Price Medical Care in Utrecht terecht voor deze test. Er wordt dan wat bloed afgenomen en dit wordt in het laboratorium onderzocht. Binnen 2 werkdagen weet je dan of je corona gehad hebt. De test wordt door hetzelfde laboratorium uitgevoerd als waar de PCR testen gedaan worden. De betrouwbaarheid is erg goed, meer dan 98%. Wat we niet weten, is hoe lang deze antistoffen bescherming bieden. Het lijkt er gelukkig op, dat mensen niet snel voor een tweede keer besmet raken. 

Wanneer kan je de corona-antistoffentest laten doen?

De antistoffentest is betrouwbaar vanaf 2-3 weken na de (vermoedelijke) besmetting. Het kan zijn dat je duidelijke klachten hebt gehad, maar ook veel mensen laten zich testen als ze weten dat ze in contact geweest zijn met iemand die corona had. Ze vragen zich dan vaak af, waarom zij niet ziek werden, en of dat misschien komt omdat ze al eerder besmet waren. 

De bloedbank (sanquin) is blij met donoren die antistoffen in hun bloed hebben. Dit kan gebruikt worden om medicatie te maken voor mensen die erg ziek zijn van de corona.

Maak bij Price Medical Care een afspraak voor een corona-antistoffentest:

Maak een afspraak

Over de schrijver